Bu gün beğendiklerim ❤


Selamun Aleykum,kardeşler!Bu gün okurken karşıma çıkan ve beğendiğim ayet, dua ve hadisleri sizinle paylaşıyorum.

"Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. Şüphesiz Biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. " (Mürselat: 43-44)

"Alış-verişte çok yemin etmekten sakınınız. Yemin mala sürüm kazandırır; fakat sonra mahveder." (Müslüm)

"İlahi! Cennete girmek için sevabım yok. Cehenneme de takat getiremem. Rabbim, sonum Senin lütfuna kaldı!" (Yahya b. Muaz)

"Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. ". (İnsan:2)

"Evlerin en küçüğü, içinde Allah'ın (c.c) kitabından hiçbir şey bulunmayan evdir." (Hakim)

"Ya Rabbi! Beni, Seni tanıyanlardan ve emrine uyanlardan eyle!" ( Amr b. Mürre (r.a))

Peygamber Efendimizin ( sallallahu aleyhi vesellem) kadınlara hüsn-i muameleleri

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem)'in etrafında daima erkekler toplandığı için kadınlar Resûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem)'e sual sormağa fırsat bulamıyorlardı. Bunun için kadınlar Resûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem)'e müracaat ederek kendilerine bir gün ta'yin edilmesini istemişlerdi. Allah'ın Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de bu müracaatı kabul ederek kadınlara bir gün tahsis etmişlerdi. (Buhari)
   Resul-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem)'e müracaat eden kadınlar, gayet sarih ve açık bir ifade ile sualler sorarlar; Resul-i Ekrem ( sallallahu aleyhi vesellem)'in Ashab ( r.a.e)'i onların cesaretine hayret ederdi.
   Kadınların tabiatındaki nezaket ve kalbindeki za'f dolayısıyla Resûl-i Ekrem ( sallallahu aleyhi vesellem) onların hissiyatını rencide etmemeğe bilhassa dikkat gösterirler ve kadınlara mülayemetle muamele buyururlardı. (Bu durum, "kadınların , namahrem erkeklere karşı saklanmaları"nı emreden Ayet-i Kerime'nin inzalinden sonra daha çok Ezvac-ı Tahirat (r.a.e) vasıtasıyla icra edilirdi...)
   Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem),büyük bir inkılab gerçekleştirerek kadınlara gerçek kadınlığın şahsiyet ve vakarını bahşetmiştir. Kadınları hürmet ve i'tibar nokta-i nazarından erkeklerle aynı seviyeye çıkaran O ( sallallahu aleyhi vesellem)'dir; O (sallallahu aleyhi vesellem)'in getirdiği sistemdir.
   Resul-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem)'in alemlere rahmet olarak gönderilişinin bir eseri de her kese merhametle muamele buyurmalarıdır.
   Öyle mükemmel bir insan gelmedi ve gelmeyecek de...
Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 yorum:

Doctor said...

çok güzel,çok begendim

Post a Comment