İslam'da resim çizmek ve fotoğrafçılık

Source
Günümüzde her şey o kadar normal hal aldı ki, artık aslında yasak olan şeyleri kabul etmekte zorlanıyoruz. O kadar ki, çoğu zaman söyleyenle alay ediliyor, ciddiye alınmıyor. Ama hoşumuza gitse de, gitmese de hakikat değişmez. Gerçek böyle. Aslında araştırdığımızda ne çok şeyi yanlış yapıyormuşuz. Mesela, gerçekte canlıların resimlerini çizmek Allah katında haram olduğunu biliyormuydunuz? Hadislerde hepsi var;
Canlı resmi yapana, kıyamette "Yaptığın resme can ver" diye azap olunur. [Müslim]

Dünyada [zaruretsiz] canlı resmi yapana, kıyamette bu resme can vermesi söylenerek azap edilir. Halbuki o, o resme can veremez. [Nesai]

Canlı resmi yapan, kıyamette en şiddetli azap görecektir.[Buhari]

Canlı resmi yaparak Allahü teâlânın yarattıklarına benzetmeye çalışanlar, kıyamette en şiddetli azaba uğrarlar. [Buhari, Müslim]

Ya Ali, putları, resimleri imha et.[Müslim]

Elinize geçen canlı resimlerini yırtıp, bozun. [Müslim]

Resim, cünüp ve köpek olan odaya rahmet melekleri girmez.[Ebu Davud, Nesai, İbni Hibban]

Köpek ve heykel bulunan odaya rahmet melekleri girmez.[Müslim]

Cebrail aleyhisselam “Biz, köpek ve resim olan odaya girmeyiz” dedi. [Buhari, Taberani]

Beni âlemlere rahmet olarak gönderen Allahü teâlâ, çalgıları, cahiliyet işlerini ve putları yok etmemi emretti. [Ebu Nuaym]

[Zaruretsiz] canlı resmi yapanların yeri cehennemdir. Ahirette yapılan resimlere can verilecek, o resmi yapanlara cehennemde azap edecektir.[Buhari, Müslim]

Resulullah, canlı resmi yapanları lanetledi. [Buhari]

Mübarek zatların resimlerini yükseğe asmak haram olduğu gibi, bunları aşağı yerlere koymak da haramdır. (S. Ebediyye)Duvarında insan veya hayvan resmi olan eve, zaruretsiz gidilmez.(İhya-ül-ulum)
Fotoğrafçılık için araştırma yaptığımda bir çok yerde yine zaruret hallerinde olur diye cevap verildiğini gördüm. Hadislerde fotoğrafçılık yok tabi, bu ahirzaman keşfi. Ama hadisler işığında alimler buna cevap vermeye çalışmışlar;
"Fotoğrafı ikiye ayırmak gerek; canlıya âit fotoğraflar, cansıza âit fotoğraflar.Canlıya âit fotoğraflar, ya yaşayacak şekilde boy resmi olur, yahut da yaşamayacak şekilde yarım resim olur. Yaşamayacak şekilde yarım, yahut da bakınca seçilemeyecek kadar küçük olursa mahzur yoktur denebilir. Ancak boy resim ve fotoğraflarına (bir ihtiyaç olmaksızın) cevaz verilmemiştir.Fotoğraf çekmek, aynadaki görüntüyü sabitleştirmek gibi olup, caizdir; fakat insan veya hayvan resmi çizmek, bir zaruret olmadıkça caiz olmaz."

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Mirac kandiliniz mübarek olsun                                                                        Source

"Muhakkak ki o, O'nu bir başka inişte daha gördü. Sidretü’l Müntehâ’nın yanında. O'nun yanında da Me’va cenneti. O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. Göz şaşmadı ve aşmadı. Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.(Necm suresi: 13-18)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS